13/01/2022

Despre proiect

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educație și competențe
Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM
Contract POCU/829/6/13/140498

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea gradului de ocupare al absolventilor de invatamant superior in domenii de activitate identificate ca fiind de viitor in vederea dezvoltarii unei economii competitive bazata pe cunoastere, prin promovarea culturii antreprenoriale in randul studentilor la nivelul regiunii Sud-Muntenia (judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman) si va fi atins prin implementarea de activitati de formare antreprenoriala, selectie de planuri de afaceri, efectuare de stagii de practica, consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri, infiintarea unui numar de 13 intreprinderi in regiunea Sud-Muntenia, care vor fi finantate cu cate 100.000 euro, monitorizarea implementarii planurilor de afaceri si asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor nou-create si finantate in cadrul proiectului.
Grupul tinta va fi format din 341 de studenti ISCED 5 – 7 – studenti inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta, masteranzi, doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi) si cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior), inmatriculati, la data intrarii in operatiune, in cel putin anul 2 de studii. Acestia vor avea domiciliul/resedinta in regiunea de implementare Sud-Muntenia (judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman)
Cele mai importante beneficii din cadrul proiectul sunt:
 Participarea in mod gratuit la un program de formare profesionala in domeniul Competente antreprenoriale, finalizat cu certificare ANC si subventionat cu 200 lei/ cursant;
 Participarea la un concurs de planuri de afaceri in cadrul caruia vor fi selectate 13 idei de afaceri pentru a fi finantate cu 100.000 euro fiecare;
 Participarea la stagii de practica in cadrul unor intreprinderi existente ale caror activitati economice fac parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planurilor de afaceri selectate la finantare (doar pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate la finantare si 3 persoane din lista de rezerve);
 Participarea la activitati integrate de consiliere si sprijin pentru initierea si dezvoltarea afacerilor prin mecanisme financiare (ajutor de minimis) si consultanta de specialitate.
Toti membrii grupului tinta vor participa la cursul de formare profesionala autorizat ANC in domeniul Competente antreprenoriale, cu durata de 40 de ore. Acesta se va derula in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si se va finaliza cu certificate de absolvire recunoscute pe piata muncii, acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Educatiei Nationale. Certificatele obtinute vor putea fi utilizate inclusiv dupa finalizarea perioadei de implementare, asigurand un set de competente certe dobandite de grupul tinta.
Absolventii cursurilor de formare care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi in regiunea Sud-Muntenia vor avea posibilitatea sa participe la un concurs de planuri de afaceri in care 13 idei vor fi finantate cu suma de 100.000 euro fiecare pentru implementare. Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare, isi vor infiinta intreprinderile si vor primi sprijin pentru dezvoltarea lor. In vederea imbunatatirii cunostintelor si abilitatilor detinute, cele 13 persoane selectate la finantare, impreuna cu 3 rezerve, vor participa la activitati integrate de practica si tutorat, vizand atat stagii de pregatire practica in unitati economice cu domeniu de activitate similar cu cel prevazut de ei in planurile de afaceri, cat si prin activitati de consiliere si mentorat pentru afaceri.

Proiectul “Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM” se va implementa cu respectarea egalitatii de sanse, nediscriminarii si promovarii egalitatii intre femei si barbati. Astfel proiectul se adreseaza tuturor categoriilor de persoane, fara a face discriminare pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip, promovand asigurarea accesului egal la activitatile proiectului.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian