31/03/2015

Proiecte

INSTRUIREA FERMIERILOR DIN GAL DUNAREA DE SUD IN MANAGEMENTUL EXPLOATATIILOR AGRICOLE

Proiect finantat prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ , Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE.

Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6. Educație și competențe                                                       

Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM

Contract POCU/829/6/13/140498

Citeste mai mult….

 

EACC

Educatia antreprenoriala – cheia competitivitatii IMM-urilor POSDRU/92/3.1/S/62928 ProgramuluiOperaţionalSectorialDezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi co-finanţatdin Fondul Social European Prezentare proiect Portalul Proiectului Metodologie de acordare a burselor Anunt Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partner) Solicitant Obiectivul proiectului dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale, promovararea cuturii antreprenoriale in randul personalului de conducere din intreprinderi, IMMuri, a intreprinzatorilor si a[…]

DCMA

Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale pentru IMM in vederea imbunatatirii eficientei organizationale si valorificarii oportunitatilor de afaceri   Contract POSDRU/92/3.1/S/63168 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”   Prezentare proiect Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partner) Partener Obiectivul proiectului îmbunătăţirea competenţelor manageriale şi antreprenoriale[…]

Creaza-ti propriul loc de munca!

Demarat la 1 iulie 2010 proiectul „Creează-ți propriul loc de muncă” promovează spiritul şi cultura antreprenorială ca modalitate de generare de alternative economice şi sociale şi de îmbunătăţire a statutului economic al grupurilor sociale vulnerabile din zonele rurale. Cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul este implementat[…]

CENTRUL REGIONAL RO-BG PENTRU DEZVOLTARE AGRICOLA – CRDA

CENTRUL REGIONAL RO-BG PENTRU DEZVOLTARE AGRICOLA – CRDA”   Proiect finanţat prin programul PHARE CBC România-Bulgaria 2006 prin Contractul nr. RO2006/018-445.01.02.08 Perioada de implementare: 01 august 2008-31 iulie 2009 Beneficiar: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman Parteneri: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Giurgiu (Romania); Centrul de Afaceri Svishtov (Bulgaria)   Prezentarea proiectului  

PROGRES

Programul „PROGRES”, program de dezvoltare a resurselor umane – „Produs program pentru instruirea managerilor cu responsabilitati in domeniul gestiunii resurselor umane” Scopul si localizarea proiectului – instruirea managerilor in domeniul DRU, din intreprinderi din jud. Teleorman; Rezultatele proiectului – realizarea unui manual de instruire, formarea a 8 instructori formatori, derularea a 5 cursuri de instruire, instruirea unui[…]

PRO-ALIM

„Program de calificare şi specializare a personalului operativ şi a managerilor din industria alimentară din judeţul Teleorman – PRO-ALIM” Contract: RO2005/017-535.04.02.02.01.303 Perioada de implementare: 10 ianuarie 2008 – 11 ianuarie 2009 Beneficiar: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman Parteneri: Asociatia de Prietenie Romano-Franceza ROMFRA; Asociaţia „Institutul Pentru Politici Sociale”

Program pentru Instruirea Managerilor din IMM-uri

„Program pentru Instruirea Managerilor din IMM-uri” – PIM-IMM Scopul si localizarea proiectului – realizarea unui program de instruire, a unui centru de instruire pentru personalul din IMM-uri si efectuarea unor cursuri de scurta durata pentru instruirea managerilor din Alexandria jud. Teleorman; Rezultatele proiectului – realizarea unui program de instruire pentru managerii din cadrul IMM-urilor si a suportului[…]

HELP-Help for Education in Labour Practice

Programul „LEONARDO DA VINCI” – proiect de plasament si mobilitate: „HELP-Help for Education in Labour Practice” Scopul si localizarea proiectului – plasament si mobilitate, in Italia, pentru un grup de 14 tineri si 2 instructori; Rezultatele proiectului – instruire practica pe meserii pentru tinerii din grupul de plasament, intr-un mediu de afaceri european, in cadrul Centrului de[…]

Professional training in public alimentation

“Professional training in public alimentation” (“Formarea profesionala in alimentatia publica”) Finanţat în cadrul programului PHARE CBC 2005 Romania- Bulgaria prin Contractul numărul PHARE 2005/017-535.01.01.11 Perioada de implementare: 11 septembrie 2007 -10 septembrie 2008 Beneficiar: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman Parteneri:   Scoala Romana de Afaceri Filiala Teleorman (Romania);   Centrul de Afaceri Svishtov (Bulgaria)[…]

EXTRA- EXchange for TRAiners

Programul „LEONARDO DA VINCI” – proiect de schimburi: „EXTRA- EXchange for TRAiners” Scopul si localizarea proiectului – schimb de experienta, in Italia, pentru un grup de 8 instructori; Rezultatele proiectului – instruire practica si schimb de experienta pentru instructorii din grupul de schimburi in cadrul operatorului de instruire ForTES p.a.c.a.r.l. – Vicenza – Italia; Rolul intreprinderii solicitante[…]

Centrul Teleorman de Instruire in domeniul Comertului Exterior

„Centrul Teleorman de Instruire in domeniul Comertului Exterior” – CT-ICE Scopul si localizarea proiectului – realizarea unui program de instruire, a unui centru de instruire in domeniul Comertului Exterior si efectuarea unor cursuri de scurta durata pentru instruirea personalului din societatile comerciale cu activitati de import-export din jud. Teleorman; Rezultatele proiectului – realizarea unui curs de formare[…]

Centrul de Informare Tehnologica Teleorman

„Centrul de Informare Tehnologica Teleorman” (perioada 2007-2008) Scopul si localizarea proiectului – infiintarea entitatii din infrastructura de inovare si transfer tehnologic – Centrului de Informare Tehnologica Teleorman; Rolul organizatiei dumneavoastra – beneficiar; Finantatorii proiectului – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica; Rezultatele proiectului – obtinerea autorizarii provizorii de functionare a entitatii din infrastructura de inovare si transfer tehnologic conform Certificatului[…]

Asistenta in infiintarea de societati comerciale si consultanta in afaceri

Programul de masuri active „Asistenta in infiintarea de societati comerciale si consultanta in afaceri” Scopul si localizarea proiectului – instruirea si asistenta persoanelor care doresc infiintarea unei societati comerciale in aria geografica a jud. Teleorman; Rezultatele proiectului – instruirea si asitenta unui numar de persoane si infiintarea unui numar de noi societati comerciale; Rolul intreprinderii solicitante (lider,[…]

ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE PENTRU COMPETITIVITATE

ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE PENTRU COMPETITIVITATE OBIECTIVUL GENERAL : dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale, îmbunătăţirea performanţei prin furnizarea de programe de formare pentru persoanele din grupul ţintă în scopul promovării spiritului antrepenorial şi înfiinţarea start-up-urilor. Proiectul a fost dat ca exemplu la forumul „BUNELE PRACTICI ÎN PROIECTELE POSDRU” din 8 februarie[…]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian