06/01/2022

Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6. Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM

                                                       


Innotech

Daca esti student minim anul 2 de studii, masterand, doctorand, poti beneficia de ajutor financiar nerambursabil de pana la 100.000 euro / 100%. Inscrie-te!

Contact:

Telefon: 0247/421.064
Fax: 0247/316.192

office@cciatr.ro


Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea gradului de ocupare al absolventilor de invatamant superior in domenii de activitate identificate ca fiind de viitor in vederea dezvoltarii unei economii competitive bazata pe cunoastere, prin promovarea culturii antreprenoriale in randul studentilor la nivelul regiunii Sud-Muntenia.

Obiectivele specifice ale proiectului

Implementarea primei etape a proiectului – Organizarea si derularea de programe de invatare prin experienta practica, furnizarea de servicii de consiliere si mentorat axate pe dobandirea de competente antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin intreprinderea simulata in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI adresate studentilor. Durata de indeplinire a acestui obiectiv este de 6 luni.

Implementarea etapei a doua a proiectului – Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea functionarii intreprinderilor finantate prin: decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate. Durata de indeplinire a acestui obiectiv este 12 luni.

Implementarea etapei a treia a proiectului – Asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor infiintate si finantate in cadrul proiectului. Durata de indeplinire a acestui obiectiv este de 6 luni.

Grup țintă

Grupul tinta va fi format din 341 de studenti ISCED 5 – 7 – studenti inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta si masteranzi; doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi); cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior), inmatriculati, la data intrarii in operatiune, in cel putin anul 2 de studii. Din totalul grupului tinta, minim 10% vor fi persoane din mediul rural si/sau persoane de etnie roma. Actiunea de selectie si inregistrare a persoanelor in grupul tinta se va derula in universitatea cu care Beneficiarul are incheiat acordu de colaborare, dar si in alte universitati si prin parteneriate cu Societatile antreprenoriale studentesti. Procesul de selectie si inregistrare se va face in cadrul intalnirilor directe dintre expertii din echipa de implementare (expertii de grup-tinta) si persoanele care si-au exprimat dorinta de inscriere in GT al proiectului.

Solicitant: G.S. TRAINING SERV SRL

Partener 1: CAMERA DE COMERŢ INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ VASLUI

Partener 2: CAMERA DE COMERŢ INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ TELEORMAN

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian