13/01/2022

Contact

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educație și competențe
Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM
Contract POCU/829/6/13/140498

DATE DE CONTACT:

Telefon: 0247/421.064
Fax: 0247/316.192

E-mail: office@antreprenoriatinovativsm.ro

Manager de proiect

Bogdan Zaval – mobil 0737833829

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian