13/01/2022

Grup tinta

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educație și competențe
Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM
Contract POCU/829/6/13/140498

GRUPUL TINTA al proiectului este format din 341 de studenti cu domiciliul/reședința în regiunea Sud Muntenia (județele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman):
Student (ISCED 5-6) – înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență
Student (ISCED 7) – studii de master
Student (ISCED 8) – studii de doctorat
Cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculat intr-un colegiu organizat la nivelul unei institutii de invatamant superior) – înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii postliceale
In cadrul proiectului grupul tinta va avea urmatoarele beneficii:
 Participarea in mod gratuit la un program de formare profesionala in domeniul Competente antreprenoriale, finalizat cu certificare ANC si subventionat cu 200 lei/ cursant;
 Participarea la un concurs de planuri de afaceri in cadrul caruia vor fi selectate 13 idei de afaceri pentru a fi finantate cu 100.000 euro fiecare;
 Participarea la stagii de practica in cadrul unor intreprinderi existente ale caror activitati economice care fac parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planurilor de afaceri selectate la finantare (doar pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate la finantare si 3 persoane din lista de rezerve);
 Participarea la activitati integrate de consiliere si sprijin pentru initierea si dezvoltarea afacerilor prin mecanisme financiare (ajutor de minimis) si consultanta de specialitate.


SE VOR COMPLETA DOCUMENTELE (se descarca documentele de la link-urile de mai jos , se completeaza si se transmit pe email la adresa: cciateleorman@yahoo.com ):
#Formular de inregistrare individuala
#Declaratie privind apartenenta la grupul tinta, evitarea incompatibilitatii si a confictului de interese
#Declaratie de angajament
#Declaratie de consimtamant cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
#Declaratie privind evitarea dublei finantari
si
SE VOR ADUCE LA DOSAR URMATOARELE:
#Carte de identitate (in copie), care atestă domiciliul/reședința în regiunea Sud Muntenia (județele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman);
#Certificat de naștere (in copie);
#Certificat de căsătorie – daca este cazul de schimbarea numelui (in copie);
#Ultima diploma de studii absolvite (in copie) – minim diploma de bacalaureat;
#Adeverinta de student pentru demonstrarea incadrarii in grupul-tinta eligibil al proiectului (copie sau original).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian