22/12/2020

GDPR

INFORMARE/DECLARATIE CONSIMTAMANT MARKETING DIRECT IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASPECTE IMPORTANTE 

Camera de Comert,  Industrie si Agricultura Teleorman este o organizatie asociativa de interes si utilitate publica, cu personalitate juridica, neguvernamentala, apolitica, autonoma, fara scop lucrativ si non-profit, constituita de catre comerciantii din judet, în temeiul Decretului-Lege nr.133/1990, recunoscuta prin Hotarârea Guvernului nr.799/1990.

Camera este continuatoarea si succesoarea fostei Camere de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman înfiintata prin Legea nr.32/12 mai 1932 si desfiintata abuziv prin Decretul nr.74/1949.

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman are sediul social in Alexandria, str. Ion Creanga, nr.54, jud.Teleorman, tel. 0247/421067, fax 0247/316192, mail: cciateleorman@yahoo.com.

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman, respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in functie de optiunea exprimata prin prezentul document.  

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar in vederea indeplinirii scopului mai jos mentionat.

Ce date cu caracter personal prelucreaza Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

In contextul promovarii serviciilor si evenimentelor organizate de/la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman si al mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastra, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail, CNP, cont social media, profesie, loc de muncă.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman, exclusiv in scopul mai jos mentionat sunteti dumneavoastra, in calitate de

reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, organizatori,

co-organizatori, etc.) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatorul scop:

  • Promovarea intereselor membrilor sai în directia dezvoltarii comertului, industriei, agriculturii si serviciilor, corespunzator cerintelor economiei de piata si sprijinirea lor în raporturile cu autoritatile române si cele din strainatate.
  • Reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente, desfasurare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman, in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat ;

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti, fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor sunteti chiar dumneavoastra (ca persoana vizata) care ati furnizat datele persoane, in calitate de reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, organizatori, co-organizatori, etc.) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a serviciilor Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman  si/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

In relatia cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman , dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Prin citirea, completarea si semnarea prezentului document, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat/ta corect, complet, precis, ati luat la cunostinta, intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:

–  faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificata in legislatia in vigoare si  in prezentul document va fi efectuata pentru scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente, desfasurare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman , in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat ;

– faptul ca, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar scopului mentionat in prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Prin citirea, completarea si semnarea acestui document, declar ca sunt informat/a asupra drepturilor mele prevăzute de legislaţia specifică privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Totodata, imi exprim, pe baza opţiunii de mai jos, consimtamantul in mod expres, neechivoc, liber si informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, in scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente, desfasurare, transmitere newslettere (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice.

                            CCIA  TELEORMAN                                   

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian