# Comunicat lansare proiect

Data: 18.01.2022
LANSARE PROIECT POCU
„Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SM”, ID 140498
SC GS TRAINING SERV SRL (Beneficiar) în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VASLUI (Partener 1) și CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TELEORMAN (Partener 2) anunță începerea proiectului „Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SM”, care se va implementa în perioada 31 decembrie 2021 – 30 decembrie 2023, în regiunea Sud Muntenia (judetele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman).
Proiectul „Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SM”, cod SMIS 140498 este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul Specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere, prin promovarea culturii antreprenoriale în randul studenților la nivelul regiunii Sud-Muntenia.
Grupul țintă al proiectului este format din 341 persoane :
 Studenți (ISCED 5-7) – studenti inmatriculati cel putin in anul 2 de licenta și masteranzi;
 Doctoranzi (ISCED 8) în ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi);
 Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.
Valoarea proiectului:
 Valoarea totală eligibilă – 9.683.442,92 LEI
 Valoarea finanțării nerambursabile acordată prin POCU – 9.555.941,32 LEI, din care valoare din FSE – 8.122.550,12 lei și valoare din bugetul naţional – 1.433.391,20 lei.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin implementarea de activitati de formare antreprenoriala, selectie de planuri de afaceri, organizare si derulare de activitati de tip intreprinderi simulate, efectuare de stagii de practica, consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri, infiintarea unui numar de 13 intreprinderi in regiunea Sud-Muntenia, care vor fi finantate cu cate 100.000 euro, monitorizarea implementarii planurilor de afaceri si asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor nou-create si finantate in cadrul proiectului.
Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile proiectului puteti accesa pagina de internet a proiectului www.antreprenoriatinovativsm.ro și Antreprenoriat Inovativ SM.
Contact:
SC GS TRANING SERV SRL
Vangu Andreea
Manager Proiect
Telefon: 021-7949315 / 0372-900-599
email: office@antreprenoriatinovativsm.ro

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian