# ANUNȚ RECRUTARE GRUP ȚINTĂ în cadrul proiectului „Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SM”

G.S. TRAINING SERV SRL (Beneficiar), în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Vaslui (Partener 1) și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Teleorman (Partener 2)
implementează proiectul „Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SM”, ID 140498.
Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 6 – Educație și Competențe.
Durata proiectului: 31 decembrie 2021 – 30 decembrie 2023
Regiunea de implementare: SUD MUNTENIA, județele: ARGEȘ, CĂLĂRAȘI, DÂMBOVIȚA,
GIURGIU, IALOMIȚA, PRAHOVA ȘI TELEORMAN

Obiectivul general al proiectului : Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea gradului
de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de
viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere, prin promovarea culturii
antreprenoriale în rândul studenților la nivelul regiunii Sud-Muntenia.

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului este format din 341 de studenți cu domiciliul/reședința în regiunea
Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman):
Student (ISCED 5-6) – înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență
Student (ISCED 7) – studii de master
Student (ISCED 8) – studii de doctorat
Cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculat într-un colegiu organizat la nivelul unei
instituții de învatamant superior) – înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii postliceale

În cadrul proiectului GRUPUL ȚINTĂ va avea următoarele beneficii:
 Participarea în mod gratuit la un program de formare profesională în domeniul Competențe
antreprenoriale – 40 de ore, finalizat cu certificat ANC și subventionat cu 200 lei/ cursant;
 Participarea la un concurs de planuri de afaceri în cadrul căruia vor fi selectate 13 idei de afaceri
pentru a fi finanțate cu 100.000 euro fiecare și care se vor implementa în regiunea Sud-Muntenia;
 Cele 13 persoane caștigătoare ale concursului de planuri de afaceri vor participa la urmatoarele
activități:
-stagii de practică în cadrul unor întreprinderi existente ale căror activități economice fac parte
din aceeasi grupă CAEN cu cea aferentă planurilor de afaceri selectate la finanțare;

 • sesiuni de consiliere/mentorat si de sprijin pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor prin
  mecanisme financiare (ajutor de minimis).
 • monitorizarea gratuită a întreprinderilor nou-înființate atât în perioada de implementare a
  planurilor de afaceri (12 luni) cât și în perioada de sustenabilitate (6 luni).
  DOSARUL DE GRUP ȚINTĂ va conține urmatoarele documente:
   Formular de înregistrare individuală
   Declarație privind apartenența la grupul țintă, evitarea incompatibilității și a confictului de
  interese
   Declarație de angajament
   Declarație de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
   Declarație privind evitarea dublei finanțări
   Carte de identitate (în copie), care atestă domiciliul/reședința în regiunea Sud-Muntenia
  (județele Argeș, Calarași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman);
   Certificat de naștere (în copie);
   Certificat de căsătorie – daca este cazul de schimbare a numelui (în copie);
   Ultima diplomă de studii absolvite (în copie) – minim diploma de Bacalaureat;
   Adeverința de student pentru demonstrarea încadrarii în grupul-țintă eligibil al proiectului
  (copie sau original).
  Formularul de înregistrare individuală împreună cu declarațiile aferente pot fi descărcate
  de pe site-ul proiectului.
 • Pentru informatii privind documentele acceseaza pagina „Grup tinta”
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian