Comunicat incepere curs

Camera de Comert Industrie si Agricultura Teleorman organizeaza in perioada 6-10 iunie 2022, cursul “Managementul exploatatiei agricole”. Cursul se deruleaza in cadrul contractului de finantare nr. C1920011X102233608844 pentru implementarea proiectului cu titlul: „INSTRUIREA FERMIERILOR DIN GAL DUNAREA DE SUD IN MANAGEMENTUL EXPLOATATIILOR AGRICOLE”.

Proiectul este finantat prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE, Submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală. Denumirea măsurii din SDL: Măsura 4/2B; „Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectorul agricol din GAL Dunărea de Sud”.

Cursul se adreseaza fermierilor care isi desfasoara activitatea pe teritoriul GAL Dunarea de Sud, respectiv: Comuna Suhaia; Comuna Fantanele; Comuna Viisoara; Comuna Crangu; Comuna Lisa; Comuna Piatra; Comuna Traian; Comuna Pietrosani; Comuna Smardioasa, comuna Seaca; comuna Frumoasa; comuna Bujoru; comuna Nasturelu; comuna Bragadiru, comuna Dracea; comuna Izvoarele si Comuna Contesti.

Durata cursului va fi de 5 zile, 8 ore/zi, un total de 40 de ore.

Locatia: Sala de curs, Primaria Suhaia, Judetul Teleorman

Perioada: 6-10 iunie 2022, Program 8-16;

Formator: Bogdan Zaval

Teme abordate

– Managementului general al fermei, planificarea activitatilor din cadrul fermei, gestionarea eficienta a resurselor fermei, utilizarea surselor de finantare in vederea dezvoltarii activitatii si crearea de noi locuri de munca;

– Gestionarea durabila și eficienta a terenurilor şi asigurarea măsurilor adecvate de protecţiei a mediului, prin aplicarea de tehnologii şi practici actuale, și prin dobândirea cunoștințelor de bună practică în producţia agricolă;

– Consolidarea și dezvoltarea fermelor prin aplicarea de tehnici și tehnologii agricole inovative;

– Marketingul produselor agricole si creșterea calității producției agricole.

Participantii pot fi persoane care locuiesc si isi desfasoara activitatea in domeniul agricol, care detin ferme si care locuiesc pe teritoriul acoperit de GAL „DUNAREA DE SUD”, din care cel putin 3 beneficiari ai masurii M2/2A  si cel putin 3 beneficiari ai masurii M3/2B din cadrul SDL GAL DUNAREA DE SUD.

Pentru informatii si insrieri nu ezitati sa ne contactati!

Participarea este gratuita!

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TELEORMAN

Str. Ion Creangă, nr. 54, et. 6 Alexandria, Jud. Teleorman; Telefon/fax: 0247/421.064 / 0247/316.192

Email: office@cciatr.ro ; Website: www.cciatr.ro

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian