01/03/2022

INSTRUIREA FERMIERILOR DIN GAL DUNAREA DE SUD IN MANAGEMENTUL EXPLOATATIILOR AGRICOLE

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE

Titlu proiect:
“INSTRUIREA FERMIERILOR DIN GAL DUNAREA DE SUD IN MANAGEMENTUL EXPLOATATIILOR AGRICOLE”
Contract nr. C1920011X102233608844/24.02.2022

Beneficiar: CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TELEORMAN

Prezentare generala

Submăsura 19.2

”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

Denumirea măsurii din SDL:

Măsura 4/2B  „Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectorul agricol din GAL Dunărea de Sud”

Valoarea totală eligibilă a proiectului:  9.698,55 Euro   din care,

-finanţare publică prin PNDR: 9.308,19 Euro; -cofinanţarea privată a beneficiarului:    390,36 Euro

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea competitivitatii si sustenabilitatii structurilor private din domeniul agricol prin imbunatatirea managementului general al fermelor. Acest obiectiv este implementat prin actiuni de instruire si informare adresate fermierilor din teritoriul acoperit de GAL „DUNAREA DE SUD”, care sunt implicati in domeniul agricol si forestier si care doresc sa-si eficientizeze activitatea in cadrul fermei si doresc sa o dezvolte pe principii de eficienta si productivitate.

Obiectivul specific

Imbunatatirea cunostintelor si dezvoltarea competentelor profesionale ale fermierilor din teritoriul acoperit de GAL „DUNAREA DE SUD”

Teme abordate

– Managementului general al fermei, planificarea activitatilor din cadrul fermei, gestionarea eficienta a resurselor fermei, utilizarea surselor de finantare in vederea dezvoltarii activitatii si crearea de noi locuri de munca;

– Gestionarea durabila și eficienta a terenurilor şi asigurarea măsurilor adecvate de protecţiei a mediului, prin aplicarea de tehnologii şi practici actuale, și prin dobândirea cunoștințelor de bună practică în producţia agricolă;

– Consolidarea și dezvoltarea fermelor prin aplicarea de tehnici și tehnologii agricole inovative;

– Marketingul produselor agricole si creșterea calității producției agricole.

Durata cursului

Cursul va avea o durata de 5 zile, 8 ore/zi, in total de 40 de ore.

Modul 1 (16 ore)– Managementul general al fermei

Modul 2 (12 ore) – Marketingul produselor agricole (evaluare)

Modul 3 (8 ore) – Finantarea fermei Modul 4 (4 ore) – Contabilitatea primara / gestiunea (evaluare)

Grup tinta

Grupul tinta este format din 20 de persoane care locuiesc si isi desfasoara activitatea in domeniul agricol si care detin ferme si care locuiesc pe teritoriul acoperit de GAL „DUNAREA DE SUD”, din care cel putin 3 beneficiari ai masurii M2/2A  si cel putin 3 beneficiari ai masurii M3/2B din cadrul SDL GAL DUNAREA DE SUD.

Teritoriul acoperit de proiect

Teritoriul GAL „DUNAREA DE SUD”; Comuna Suhaia; Comuna Fantanele; Comuna Viisoara; Comuna Crangu; Comuna Lisa; Comuna Piatra; Comuna Traian; Comuna Pietrosani; Comuna Smardioasa,; comuna Seaca; comuna Frumoasa; comuna Bujoru; comuna Nasturelu; comuna Bragadiru, comuna Dracea; comuna Izvoarele si Comuna Contesti,

Județ: Teleorman

Regiunea de dezvoltare: Sud-Muntenia

Pentru informatii si insrieri nu ezitati sa ne contactati!

Participarea este gratuita!

Contact:

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TELEORMAN

Str. Ion Creangă, nr. 54, et. 6 Alexandria, Jud. Teleorman

Telefon/fax: 0247/421.064 / 0247/316.192

Email: office@cciatr.roWebsite: www.cciatr.ro

Comunicate

Lansare proiect

Materiale informare

Afis

Brosura

Documente necesare inscriere curs:

–  copia actului de identitate;

–  copie a certificatului de naştere;

–  copie a certificatului de căsătorie;

–  copie a actelor care dovedesc schimbarea de nume (dacă este cazul);

–  copie a documentului care atesta apartenţa la grupul ţintă; (copie declaratie APIA/ decizia de finantare)

– copie după ultimul act de studii.

Descarca cerere de inscriere:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian