DCMA

dcma antet

Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale pentru IMM
in vederea imbunatatirii eficientei organizationale
si valorificarii oportunitatilor de afaceri

 

Contract POSDRU/92/3.1/S/63168
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investe
şte în oameni!”

 

Prezentare proiect

Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partner) Partener
Obiectivul proiectului îmbunătăţirea competenţelor manageriale şi antreprenoriale şi a capacităţii managerilor şi întreprinzătorilor de a valorifica idei şi oportunităţi de afaceri şi de a consolida noile afaceri.
Stadiul implementarii proiectului Finalizat
Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului 4040 persoane recrutate, 326 planuri de afaceri realizate, 202 firme infiintate, 326 persoane participante la actiuni de promovarea a culturii antreprenoriale si initiere afaceri, 1659 cursanti pregatiti pentru initierea unei afaceri, 1834 participanti actiuni de dezvoltare a competentelor managerial, 3 pachete de formare realizate, 30 forumuri pentru intreprinzatori, 23 module de formare realizate, 406 angajati care au participat la actiuni de dezvoltare a competentelor manageriale si antreprenoriale, 5  instrumente in sprijinul intreprinzatorilor si managerilor,
Valoarea totala a proiectului 20.925.648,48 LEI
Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc) POSDRU
Numele instituţiei finanţatoare AMPOSDRU
Valoarea angajata in proiect 912.881,38 lei

dcma subsol

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian