31/03/2015

Responsabilitatea socială

resp_soc_header

 

Crearea birourilor de asistenţă RSI

începe prin formarea resurselor umane care vor lucra în cadrul acestora!

Proiectul Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor îşi propune să dezvolte competenţele şi cunoştinţele angajaţilor camerelor de comerţ şi industrie din ţară în domeniul responsabilităţii sociale (RSI) pentru ca aceştia să fie în măsură să coordoneze 42 de birouri de asistenţă RSI şi un Punct Naţional de Coordonare, găzduite de fiecare cameră de comerţ judeţeană şi respectiv de CCIR.

De la demararea proiectului în octombrie 2009 şi până în prezent au fost realizate o serie de activităţi menite să faciliteze cunoaşterea nevoilor pieţei româneşti în domeniul RSI, precum şi structura organizaţională a camerelor de comerţ, necesare pentru stabilirea serviciilor RSI ce vor fi oferite de către birourile de asistenţă. În acest sens, a fost elaborată o analiză a situaţiei RSI în România bazată pe interpretarea a 632 de chestionare completate de către firme din toate regiunile (cea mai importantă analiză la nivel naţional în domeniul RSI din punct de vedere al mărimii eşantionului), a fost redactată o prezentare a iniţiativei similare italiene de creare a unor birouri de asistenţă, s-au analizat locaţiile din organigrama fiecărei camere de comerţ şi industrie pentru amplasarea birourilor de asistenţă, a fost elaborat un manual de funcţionare al birourilor de asistenţă cu descrierea serviciilor ce vor fi oferite de către acestea, s-au selectat, pe bază de recomandări şi CV-uri, resursele umane care vor activa în cadrul birourilor RSI şi s-au analizat competenţele şi cunoştinţele acestora.

Între octombrie 2010 – ianuarie 2011 a fost desfăşurat un amplu program de formare în domeniul RSI cu 8 angajaţi ai camerelor selectaţi pentru poziţia de formatori RSI în cadrul proiectului (un formator per regiune de dezvoltare). Cei 8 formatori selectaţi sunt: Nicolae Stanca (CCI Ialomiţa), Bogdan Boghiu (CCI Bacău), Felicia Vijdea (CCI Buzău), Anca Muntean (CCI Sibiu), Cristina Ionescu (CCIR), Mihail Mărăşescu (CCI Maramureş), Bogdan Păunescu (CCI Caraş Severin), Gheorghe Dumitru (CCI Dolj). Având deja minim o experienţă de bază în domeniul dezvoltării durabile şi prezentând un real interes pentru acest domeniu, cei 8 formatori vor juca un rol esenţial în stimularea activităţii şi iniţiativelor sinergice a birourilor de asistenţă din regiunea lor de dezvoltare, precum şi în asigurarea coordonării relaţiei cu Punctul Naţional de Coordonare amplasat la sediul CCIR. Pe parcursul a cca. 130 de ore de formare, distribuite pe parcursul a 16 zile, cei 8 formatori s-au familiarizat şi au aprofundat noţiuni şi concepte precum dezvoltarea durabilă, valorile şi istoricul responsabilităţii sociale, implicarea părţilor interesate, achiziţii publice ecologice, finanţare durabilă, investiţii socialmente responsabile, consum şi producţie durabilă, raportarea dezvoltării durabile, standarde în domeniul RSI (ISO 26000, SA 8000, ISO 14001, AA 1000 etc.), dezvoltare teritorială durabilă. Sesiunile de formare au fost deosebit de interactive şi fructuoase, cei 8 participanţi exploatând în mod consecvent potenţialul informaţiilor transmise pentru dezvoltarea iniţiativelor RSI la nivel naţional prin intermediul birourilor de asistenţă. La sfârşitul programului de formare, în ianuarie 2011, cei 8 formatori au devenit experţi în domeniul RSI şi vor participa în această calitate la cursurile de instruire ulterioare.

Între februarie 2011 – iulie 2011, 48 de angajaţi ai camerelor de comerţ şi industrie vor lua parte la cca. 100 de ore de formare în domeniul RSI, livrate în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare, de către cei 8 formatori şi experţii Ecosistemi. Pe parcursul acestor luni, cei 48 de angajaţi vor asimila informaţiile de bază în domeniul RSI necesare pentru demararea activităţii birourilor de asistenţă începând din septembrie 2011, după conferinţele finale de diseminare ale proiectului.

Proiectul Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”, contract nr POSDRU64/3.3/S/34198.

Pentru mai multe detalii despre proiect: csr.ccir.ro.

resp_soc_footer

CAMERELE DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN ROMÂNIA

 SE MOBILIZEAZĂ PENTRU UN MEDIU DE AFACERI RESPONSABIL!

O firmă pentru care angajaţii sunt consideraţi cele mai valoroase resurse, o altă companie care investeşte în tehnologii de vârf ce îi vor permite reducerea emisiilor de particule în atmosferă, un IMM ce se implica în comunitatea locală în care activează pentru a contribui la dezvoltarea acesteia, o firmă care îşi evaluează performanţele sociale şi de mediu într-un raport extra-financiar…

Veştile bune pot continua! Toate aparţin unor companii din România care au început să se mobilizeze pentru responsabilizarea socială şi de mediu a activităţilor economice pe care le desfăşoară. Pentru ca aceste iniţiative să devină practici curente în mediul de afaceri naţional, este nevoie ca ele să fie cunoscute, promovate şi comparate cu experienţele europene pentru a fi îmbunătaţite în mod continuu.

Conştiente de rolul pe care îl pot juca în atingerea acestui obiectiv în calitate de reprezentante, promotoare şi mediatoare ale mediului de afaceri românesc, cele 42 de Camere de Comerţ şi Industrie din ţară, sub coordonarea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, şi-au unit eforturile pentru implementarea proiectului “Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor”!

În perioada octombrie 2009 – septembrie 2011, o serie de chestionare (la care au răspuns 632 de firme de la nivel naţional) şi analize ale responsabilităţii sociale a întreprinderilor (RSI), de dezvoltare organizaţională a Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară şi de formare şi informare RSI a resurselor umane din aceste organizaţii vor permite crearea a 42 de birouri de asistenţă RSI în cadrul fiecărei Camere de Comerţ judeţene şi a unui Punct Naţional de Coordonare gestionat de CCIR, pentru ca veştile bune RSI să se răspândească şi să circule mai repede!

Website-ul csr.ccir.ro vă stă acum la dispoziţie pentru a afla mai multe despre situaţia şi resursele RSI în România şi Europa, precum şi despre proiect, activităţile, rezultatele şi partenerii care îl implementează! Abonarea pe website la newletterul proiectului vă va permite să staţi la curent cu evoluţiile acestuia. În calitate de angajat al Camerelor de Comerţ şi Industrie, pe csr.ccir.ro puteţi accesa o secţiune special creată pentru schimbul de informaţii şi documente privind birourile de asistenţă RSI.

Proiectul « Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor » este coordonat de Camera de Comerţ şi Industrie a României în parteneriat cu Ecosistemi SRL şi este co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”, Contract nr.  POSDRU64/3.3/S/34198.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian