31/03/2015

Centrul de informare

Centrul de informare tehnologica

CIT-CCIATR

Nr. autorizare:

42 din 14.05.2007

MISIUNE ENTITATE ITT

Diseminarea de informatii în scopul alinierii agentilor economici din sectoarele de activitate ale CIT-CCIA TR la standardele cerute de UE, în vederea realizarii transferului de informatii si tehnologii in economie, atragerii de investitori in vederea aplicarii rezultatelor de CD, promovarea avantajelor culturii inovatoare.

 SCOP ENTITATE ITT

Cresterea capacitatii de CD si stimularea cooperarii dintre institutiile de CDI ºi sectorul productiv, prin diseminarea de informatii tehnologice, in scopul cresterii competitivitãtii economice a firmelor din sectoarele industriei textile, a produselor textile si a produselor din piele

OBIECTIVE GENERALE ENTITATE ITT

 • Diseminarea de informatii tehnologice;
 • Instruirea personalului din cadrul firmelor care activeazã în domeniul industriei textile, a produselor textile si a produselor din piele;
 • Consultantã si asistentã acordatã operatorilor economici în ceea ce priveste avantajele utilizãrii unor tehnologii moderne, în vederea accesãrii de fonduri în cadrul unor programe nationale sau europene, în contextul aderãrii la UE.

DOMENII DE ACTIVITATE

 • Industria textila;
 • Industria produselor textile;
 • Industria produselor din piele.

CIT-CCIA TR / INFRATECH

Se afla in faza de constructie institutionala sprijinita prin semnarea la 01.08.2007 cu Autoritatea Nationalã pentru Cercetare Stiintificã a Contractului de finantare pentru programul INFRATECH.

 • Durata proiectului – 4 luni (01 aug. – 05 dec. 2007)
 • Buget Proiect – 286.240 lei;
 • Finantare MEdCT (ANCS) – 200.000 lei;
 • Co-finantare – 86.240 lei

ACTIVITATILE DESFASURATE IN CADRUL PROIECTULUI INFRATECH

 Etapa I

 •  Amenajare spatiu CIT – CCIA TR;
 • Achizitie echipamente periferice, calculatoare si licenþe software;
 • Activitati promotionale CIT-CCIA TR (Salonul Regional al Cercetarii desfasurat in cadrul targului AGRALIMEX 2007 si in cadrul targului AGRO IAL);
 • Cursuri – mobilitati: Scoala de toamna de la Cluj – Gilau si cursuri de masterat: Managementul proiectelor si Analiza ec.-finaciara si planificare

ACTIVITATILE DESFASURATE IN CADRUL PROIECTULUI INFRATECH

 Etapa a II-a

 •  Achizitionare autoturism;
 • Achizitionare sistem de conferintã;
 • Activitati promotionale CIT-CCIA TR;
 • Participarea la Salonul Cercetãrii 2007 organizat de ANCS in perioada 2-6 octombrie 2007;
 • Cu sprijinul OSIM a fost organizat „Trofeul Creativitãtii”;
 • Cursuri – mobilitati;
 • Participarea la deplasarea din Austria si Germania în scopul efectuarãrii unui schimb de experientã cu entitãti similare
 • Creare link si actualizare baza de date
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian