EACC

header (2)

Educatia antreprenoriala - cheia competitivitatii IMM-urilor

POSDRU/92/3.1/S/62928

ProgramuluiOperaţionalSectorialDezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi co-finanţatdin Fondul Social European

Prezentare proiect

Portalul Proiectului

Metodologie de acordare a burselor

Anunt

Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partner) Solicitant
Obiectivul proiectului dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale, promovararea cuturii antreprenoriale in randul personalului de conducere din intreprinderi, IMMuri, a intreprinzatorilor si a persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta
Stadiul implementarii proiectului Finalizat
Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului 2257 persoane recrutate care au participat la programe de formare, 1554 cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri , 1554 persoane care au beneficiat de acţiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi pentru iniţierea afacerilor , 1529 persoane care au participat la acţiuni de dezvoltarea a competenţelor manageriale , 1816 participanţi la instruire – formare profesională continuă , 5 programe de formare profesională specifice dezvoltate în cadrul proiectului , 5 programe de formare autorizate ANC (CNFPA) derulate, 462 firme infiintate, 5 suporturi de curs realizate atât clasic cât şi digital, 4092 persoanelor informate ca urmare a accesării paginii web
Valoarea totala a proiectului 13.683.123 lei
Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc) POSDRU
Numele instituţiei finanţatoare AMPOSDRU
Valoarea angajata in proiect 3.439.402 lei

 

 

footer