Program pentru Instruirea Managerilor din IMM-uri

"Program pentru Instruirea Managerilor din IMM-uri" - PIM-IMM

Scopul si localizarea proiectului - realizarea unui program de instruire, a unui centru de instruire pentru personalul din IMM-uri si efectuarea unor cursuri de scurta durata pentru instruirea managerilor din Alexandria jud. Teleorman;

Rezultatele proiectului - realizarea unui program de instruire pentru managerii din cadrul IMM-urilor si a suportului de curs aferent, realizarea unui centru de instruire modern, pentru personalul din IMM-uri si instruirea a peste 75 de persoane din cadrul grupurilor tinta;

Rolul intreprinderii solicitante (lider, partener) si nivelul de implicare in proiect - lider - coordonarea si managementul financiar a implementarii intregului proiect, participarea la proiectarea programului de curs, realizarea achizitiei, amenajarii si dotarii cu echipamente a spatiului pentru centrul de instruire, participarea la derularea cursurilor pilot;

Costul proiectului - 51.000 Euro;

Sponsorii proiectului (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit) - finantat de Uniunea Europeana prin fonduri Phare, in perioada aprilie-noiembrie 2003, cu suma de 30.000 Euro.