EXTRA- EXchange for TRAiners

Programul "LEONARDO DA VINCI" - proiect de schimburi: "EXTRA- EXchange for TRAiners"

Scopul si localizarea proiectului - schimb de experienta, in Italia, pentru un grup de 8 instructori;

Rezultatele proiectului - instruire practica si schimb de experienta pentru instructorii din grupul de schimburi in cadrul operatorului de instruire ForTES p.a.c.a.r.l. - Vicenza – Italia;

Rolul intreprinderii solicitante (lider, partener) si nivelul de implicare in proiect - lider - selectia participantilor la plasament si mobilitate, pregatirea lingvistica si culturala a acestora;

Costul proiectului - 10.200 Euro;

Sponsorii proiectului (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit) - finantat de Uniunea Europeana prin fonduri Phare, in perioada iunie-iulie 2001, cu suma de 8.400 Euro.