Centrul Teleorman de Instruire in domeniul Comertului Exterior

"Centrul Teleorman de Instruire in domeniul Comertului Exterior" - CT-ICE

Scopul si localizarea proiectului - realizarea unui program de instruire, a unui centru de instruire in domeniul Comertului Exterior si efectuarea unor cursuri de scurta durata pentru instruirea personalului din societatile comerciale cu activitati de import-export din jud. Teleorman;

Rezultatele proiectului - realizarea unui curs de formare profesionala in domeniul comertului exterior si a suportului de curs aferent, realizarea unui centru de instruire modern si instruirea a peste 125 de persoane din cadrul grupurilor tinta;

Rolul intreprinderii solicitante (lider, partener) si nivelul de implicare in proiect - lider - coordonarea si managementul financiar a implementarii intregului proiect, participarea la proiectarea programului de curs, realizarea achizitiei, amenajarii si dotarii cu echipamente a spatiului pentru centrul de instruire, derularea cursurilor;

Costul proiectului - 101.132 Euro;

Sponsorii proiectului (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit) - finantat de Uniunea Europeana prin fonduri Phare, in perioada ianuarie-noiembrie 2003, cu suma de 49.735 Euro